Basmele romanilor petre ispirescu online dating dating for 5 years gift


24-Nov-2017 04:13

Ediţia de faţă îşi propune să readucă în atenţia cititorilor de toate vârstele aceste basme nemuritoare, pline de pilde şi scrise într-o limbă română autentică şi savuroasă.

Pentru o lectură mai uşoară, textul poveştilor a fost adaptat.

Neverosimilul devine posibil si învioreaza imaginatia. Spre deosebire de legende si balade , in basme întotdeauna fortele binelui înving fortele raului.

In basmele lui Petre Ispirescu se regasesc dorintele umane si caile de îndeplinire ale lor.

Tânărul Petre nu a urmat cursurile unor școli, el a fost educat de mai mulți dascăli de pe lângă unele biserici, după care și-a format singur cultura, citind cărți de la tipografiile la care a lucrat. La paisprezece ani, Ispirescu a intrat ucenic la tipografia condusă de Zaharia Carcalechi, sperând că acolo unde se tipăresc cărțile se poate studia. Carcalechi edita din 1843 ziarul Vestitorul românesc.